Tái Chiến Minh Thiên
Xem phim
Tóm tắt nội dung

'Tái Chiến Minh Thiên' lấy bối cảnh chính là trong trại tam giam lớn nhất Hồng Kông. Trại tạm giam cũng là nơi huấn luyện đào tạo mọi người trở thành một người tốt. Phim còn tái hiện lại nhiều vụ án có thật xảy ra ở Hong Kong.

Từ khóa

Loading...
Comment loading...