Diên Hi Công Lược
Xem phim Download
Tóm tắt nội dung

Diên Hi Công Lược là bộ phim kể về Ngụy Anh Lạc, vì tìm kiếm sự thật đằng sau cái chết của tỷ tỷ mà vào Tử Cấm Thành, trở thành cung nữ. Dưới sự dạy dỗ của Phú Sát Hoàng Hậu, Anh Lạc từng bước trưởng thành, dần trở thành nữ quan chính trực kiên cường. Theo lệnh của Phú Sát Hoàng Hậu trước khi qua đời, Anh Lạc tiếp tục phò trợ Càn Long Đế. Nhờ sự thông minh cùng tài trí của mình, Anh Lạc dần dần hóa giải những âm mưu chốn thâm cung. Nàng trở thành Lệnh Phi bầu bạn, giúp Càn Long trở thành một minh quân.

Từ khóa

xem phim Diên Hi Công Lược, xem phim Diên Hi Công Lược vietsub, xem phim Diên Hi Công Lược 2018, xem phim Diên Hi Công Lược 2018 hd vietsub, xem phim Diên Hi Công Lược full, xem phim Diên Hi Công Lược trọn bộ

xem phim Story of Yanxi Palace, xem phim Story of Yanxi Palace vietsub, xem phim Story of Yanxi Palace 2018, xem phim Story of Yanxi Palace 2018 hd vietsub, xem phim Story of Yanxi Palace full, xem phim Story of Yanxi Palace trọn bộ

Loading...
Comment loading...